d&qr ,q^q sRI dmdmw swihb

qlvMfI swbo , biTMfw, pMjwb , Bwrq
ipMn kof : 151302
Pon dPqr : 01655-220236
PYks nMbr : 01655-220236
eI-myl : info@takhatsridamdamasahib.com
takhatsridamdamasahib@yahoo.co.in


isMG swihb BweI hrpRIq isMG isMG jI
jQydwr q^q sRI dmdmw swihb
mobweIl : +91 - 98140- 20313
                   


s: mohn isMG bMgI
AMiqRMg mYbr,sRomxI gurduAwrw pRbMDk kmytI
mobweIl : +91-98723-00155
 
s: krn isMG
mYnyjr , q^q sRI dmdmw swihb
mobweIl : +91 - 84370 - 08012
 +91 - 98148-98594


BweI blvMq isMG
mu~K gRMQI , q^q sRI dmdmw swihb
mobweIl : +91-94171-26399fw .AmrjIq isMG
lyKk (ipRMsIpl gurU kwSI gurmiq ieMstIicaUt)
mobweIl : +91-94174-05209BweI jgqwr isMG , kIrqpurI
mu~K kQwvwck , q^q sRI dmdmw swihb
mobweIl : +91-98725-73978BweI Bolw isMG, jMgIAwxw
Drm pRcwr kmytI , q^q sRI dmdmw swihb
mobweIl : +91-94787-80001BweI gurmIq isMG
AKMfpwT , ieMcwrj , q^q sRI dmdmw swihb
mobweIl : +91-94655-54110kulivMdr isMG
vY~b ifvylpr , q^q sRI dmdmw swihb
mobweIl : +91-85281-20037Website Compatible with latest Browers supports Firefox 18 (and above),Chrome 24 (and above)